گروه بتن ایرمان

معرفی گروه ایرمان -شاخه بتن مقالات مرتبط با صنعت بتن و مسابقات بتن

مقاومت سیمان

  مقاومت کششی ملات سیمان

   این ازمایش قبلا زیاد متداول بوده اخیرا ایین نامه های BS12 و ASTM انرا برای بدست اوردن مقاومت یک روزه سیمان زود سخت شونده مجاز دانسته اند در این ازمایش یک ملات به نسبت 1:3 (سیمان به ماسه )که مقدار اب ان 8درصد وزن مواد جامد است تهیه نموده و انها را در قالبهای مخصوصی که سطح مقطع انها مطابق شکل فوق بوده میریزند . ماسه این ملات باید استاندارد شده باشد . این ماسه تشکیل شده از ذرات سیلیس خالص که تقریبا همه انها یک اندازه اند. تمام این ماسه از الک شماره 20 امریکایی (و یا نمره 18 انگلیسی ) بگذرد و حداقل 90 درصد ان در روی الک شماره 30 امریکایی (نمره 25 انگلیسی) باقی بماند .

  به عبارت دیگر دانهای تقریبا کروی شکل ماسه باید بین 841/0 و 595/0 میلیمتر باشد . پس از قالب ریختن ملات انها را در کابین بخار که درجه حرارت انC  8/18 تا C 20 و رطوبت نسبی ان حداقل 90 درصد است برای 24 ساعت قرار میدهیم . پی از این مدت نمونه ها را در دستگاه کشش مخصوص که میتواند دو انتهای پهن نمونه را بگیرد و بکشد قرار داده و نیروی مقاوم را اندازه میگیرم . مقاومت کششی برابر است با نیرو تقسیم بر سطح مقطع قسمت باریک (16/645 میلیمتر مربع ) طبق BS12  مقدار نباید کمتر از  (300psi)21Kg/cm2 باشد .مقدار فوق باید از حد متوسط جواب های 6 نمونه بدست امده باشد.

 

  مقاومت فشاری سیمان

دو نوع ازمایش برای بدست اوردن مقاومت فشاری پیشنهاد شده است که عبارند از مقاومت فشاری ملات ماسه و سیمان  و مقاومت بتن .

در ازمایش ملات سیمان نسبت سیمان به ماسه 1:3 بوده و ماسه ان همانطور که در فوق ذکر شد استاندارد است .

مقدار اب در مخلوط برابر 10 درصد وزن مواد خشک میباشد یعنی نسبت اب به سیمان   4/0w/c=  پس از مخلوط کردن ملات انرا در قالب های مکعب شکل به ابعاد   1+_ 7/70  میلیمتر ریخته و انها را در روی میز لغزنده ایکه فرکانس ان   12000  سیکل در دقیقه است بمدت دو دقیقه می لرزانند و سپس قالبها را در کابین بخار برای 24 ساعت نگه میدارند .

بعد از این مدت نمونه ها را از قالب خارج نموده و انها را در اب خالصی که درجه حرارت ان  C 1+- 19  است قرار میدهند.

پس از 3 یا هفت روز نمونه ها را در دستگاه فشاری ازمایش مینمایند . مقاومت فشاری ملات سیمان نباید کمتر از مقادیری که در جدول صفحه 14 داده باشد برای هر جواب باید حد متوسط جواب سه نمونه را محاسبه نمود . ازمایش فوق خیلی قابل اعتماد بوده و جواب ها را میتوان با تکرار ازمایش دوباره بدست اورد . ولی دو نقطه را باید در نظر گرفت که عبارتند از : اولا برای بدست اوردن مقاومت هایی مشابه یا مقاومت بتن معمولی باید نسبت اب به سیمان را بیش از انچه که در این ازمایش توصیه شده گرفت و ثانیا غرض از ازمایشات بدست اوردن نقش سیمان در عمل می باشد و نه در ملاتی که فقط دارای ذرات ماسه یک اندازه باشد که در عمل هرگز به کار برده نمیشود .

   بخاطر دلایل فوق BS12  از سال 1985 به بعد ازمایش بتن را به جای ازمایش ملات توصیه نموده است . در ازمایش بتن یک وزن معین از اب و سیمان با نسبت   6/0 W/C =  را با مقداری شن و ماسه به نسبتی با هم ترکیب می کنند که مقدار نشست بتن حاصله در ازمایش اسلامپ (Slamp) بین 15 تا 50 میلیمتر گردد. (ازمایش اسلامپ که بعدا مفصلا شرح داده خواهد شد نمودار کارایی Workability بتن است ). از بتن حاصله نمونه هایی مکعبی به ابعاد cm  10 تهیه میکنند . قالبها را در درون لایه پر کرده و تراکم بوسیله میله کوبنده مخصوص که در هر لایه 35 ضربه میزند انحام میگردد .

پس از قالب ریختن قالبها را در اطاق بخار قرار داده و روی انها را با شیشه می پوشانند تا از ورود یا خروج اب به خمیر تازه سیمان جلوگیری به عمل اید . بعد از 24 ساعت نمون ها را از قالب خارج نموده و انها را در ابیکه درجه حرارت ان 1+_19 است نگهداری میکنند و بعد از مئتهای 3و یا 7 و یا  28 روز انها را در ماشین تاب فشاری ازمایش میکنند باری هر یک از زمانهای نامبرده باید سه نمونه را ازمایش نموده و جواب متوسط را محاسبه کرد .

حداقل مقاومت بتن بری هر یک از زمانهای مذکور نباید کمتر از مقادیر که در جدول صفحه 14 داده شده باشند و از مصرف سیمان هایی که این مقاومت ها را تولید کنند در عمل باید خودداری نمود .

 

  حرارت هیدراسیون     

قبلا اشره نمودیم که خودگرفتگی و سخت شدن خمیر سیمان در اثر فعل انفعالات شیمیایی صورت میگیرد و مانند اثر فعل انفعالات دیگر این عمل نیز توأم با ایجاد حرارت میباشد. جنس بتن بخودی نخود عایق نسبتا خوبی بوده و بنابراین در یک توده عظیم بتنی مانند سد حرارت تولید شده نمیتواند به اسانی بخارج انتقال یابد و در نتیجه درجه حرارت قسمت داخلی بالا میرود و باعث گسترش حجمی میشود ،بعد از انکه درجه حرارت بتن سخت شده کم شد و انقباض حاصل کرد تولید ترکهای خطرناک مینماید . اگر چه میتوان ازدیاد درجه حرارت را با ریختن تدریجی بتن و قرار دادن سرد کن های مخصوص کنترل نمود ولی بهترین راه تغییر دادن ترکیب شیمیایی سیمان میباشد . برای اینکار مقادیر C3S  و C3A  را در سیمان پرتلند محدود میکنند .

حرارت هیدراسیون سیمان پرتلند معمولی در جدود 85 تا 100 کالری بر گرم است و برای سیمانهای مخصوص با حرارت هیدراسیون من این عدد در حدود 60 تا 70 CAL/GR   میباشد .

روشهای مختلفی برای بدست اوردن حرارت هیدراسیون سیمان پیشنهاد شده است که مهمترین انها روش ASTM   است . در این روش از یک کالری متر مخصوص استفاده میکنند. اول حرارت محلول سیمان خشک را در اسید فلرید ریک (FH) (hydrofluoric)  اندازه میگیرند و سپس حرارت محلول خمیر های مخصوص از سیمان که 7 تا 28 روز از شروع هیدراسیون ان میگذرد در اسید مذکور اندازه میگیرند تفاوت این دو عدد مقدار حرارت هیدراسیون سیمان را برای مدت 7 یا 28 روز میدهد.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 15:34  توسط سروش  |